payment - Kiemtienedu.com

Category Archives for "payment"

làm thẻ visa

Làm thẻ VISA hoặc thẻ Mastercard để thanh toán quốc tế: Mua hàng online Hoặc chạy quảng cáo Facebook …

Làm thẻ visa hoặc thẻ Mastercard: anh chị dùng loại thẻ này để thanh toán quốc tế nhé, cho người kiếm tiền Online, dân mua sắm, hoặc he he “đi ngoài ra nước”. Mua hàng online nước ngoài này; chạy quảng cáo Facebook, cũng làm thẻ Visa; rút tiền từ tài khoản Paypal, tài khoản […]

Tiếp tục đọc bài viết