Bản Quyền

Bản Quyền

Bản Quyền

Tất cả các thông tin, bài viết được đăng tải bởi Kiemtienedu.com, mọi người chia sẻ thoải mái, vì mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên, khi bạn có ý định chia sẻ lên các trang web khác, mình có một vài lưu ý, để tránh những tranh chấp không đáng có.

Quy định về chia sẻ bài viết

  1. Kiemtienedu.com giữ bản quyền, và hoàn toàn chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung bài viết.
  2. Mọi người được phép sử dụng lại Nguyên Trạng bài viết, mà không được tự ý chỉnh sửa câu cú, đoạn văn, hay thay đổi bất kỳ nội dung nào trong đó.
  3. Mọi sao chép, sử dụng lại, vui lòng sao chép liên kết này: https://kiemtienedu.com đặt vào cuối bài viết. Nếu có thể, hãy đặt dưới footer, trong website của bạn.
  4. Mọi người thoải mái chia sẻ nội dung, bài viết, video có dẫn link về Facebook.

Chính sách thông tin

Mọi thông tin người dùng & email liên hệ với kiemtienedu.com, tất cả chỉ được dùng để trao đổi qua lại với bạn.

Kiemtienedu.com không chia sẻ thông tin cho bên thứ 3, để bảo vệ người dùng.

Anh chị hoàn toàn yên tâm khi chia sẻ, trao nhận tại kiemtienedu.com.

Mến chào anh chị em thiện lành.